با ما تماس بگیرید
ما به شما در انتخاب صحيح روانسازها کمک خواهیم کرد...
33932011 21 +98

 
طی 9 ماه
در حالی که پیش از این، مقامات کشورمان گفته بودند، ایران منابع ارزی خود را از بانک‌های اروپایی بیرون آورده است و حتی یک یورو در بانک‌های اروپایی ندارد، امروز یک اقتصاددان ایرانی که مشاور اقتصادی اتحادیه اروپاست، مدعی شده است که ایران، مقادیر کلانی پول در اروپا دارد.
به رغم نظر مقامات ایرانی اعلام شد:
کالسیمین طی دروه 9 ماهه منتهی به 30 آذر ماه 90 مبلغ 601 ریال سود به ازای هر سهم شناسایی کرد. با توجه به افزایش سرمایه 120 درصدی، این شرکت در گزارش 9 ماهه پیش بینی سود سال جاری را نسبت به افزایش سرمایه انجام شده تعدیل داد و مبلغ 804 ریال سود برای هر سهم پیش بینی کرد.
سیستمهای روغنکاری
الف) مزایای استفاده از یک سیستم روغنکاری برای ماشین آلات با استفاده از یک سیستم تغذیه و گردش روغن، سطوح تماس قطعات در یک ماشین به نحو موثرتری روغنکاری می شوند. به کارگری یک سیستم روغنکاری مزایای زیادی دارد که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود