با ما تماس بگیرید
ما به شما در انتخاب صحيح روانسازها کمک خواهیم کرد...
33932011 21 +98

 
سیستمهای روغنکاری


الف) مزایای استفاده از یک سیستم روغنکاری برای ماشین آلات
 با استفاده از یک سیستم تغذیه و گردش روغن، سطوح تماس قطعات در یک ماشین به نحو موثرتری روغنکاری می شوند. به کارگری یک سیستم روغنکاری مزایای زیادی دارد که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود