با ما تماس بگیرید
ما به شما در انتخاب صحيح روانسازها کمک خواهیم کرد...
33932011 21 +98

 
به رغم نظر مقامات ایرانی اعلام شد:
کالسیمین طی دروه 9 ماهه منتهی به 30 آذر ماه 90 مبلغ 601 ریال سود به ازای هر سهم شناسایی کرد. با توجه به افزایش سرمایه 120 درصدی، این شرکت در گزارش 9 ماهه پیش بینی سود سال جاری را نسبت به افزایش سرمایه انجام شده تعدیل داد و مبلغ 804 ریال سود برای هر سهم پیش بینی کرد. شرکت پيش بيني سود هر سهم سال مالي 90 شرکت اصلي را با سرمايه 429 ميليارد ريال ابتدا مبلغ 924 ريال، در مرداد ماه مبلغ 106ر1 ريال و در مهر ماه مبلغ 623ر1 ريال اعلام کرده است.